Xây dựng năng lượng mặt trời máy ảnh

Xây dựng năng lượng mặt trời máy ảnh

Cực gắn kết mô-đun là một giải pháp lâu dài cực cung cấp an toàn lắp faceplates để gắn kết các máy ảnh khung. Hệ thống bao gồm hai cực như họ bolt cùng với chiều cao máy ảnh cuối cùng là 13 ft (4 m) trên mặt đất. Hệ thống này đòi hỏi một lỗ đào với đường kính 20 in...

Chi tiết sản phẩm

Cực gắn kết mô-đun là một giải pháp lâu dài cực cung cấp an toàn lắp faceplates để gắn kết các máy ảnh khung. Hệ thống bao gồm hai cực như họ bolt cùng với chiều cao máy ảnh cuối cùng là 13 ft (4 m) trên mặt đất. Đường kính cực là 80mm.

Yêu cầu thông tin