Năng lượng mặt trời 4 g 22 x phóng to PTZ Camera cho chất thải andDisposal dịch vụ trang web dự án tại Mexico

- Mar 14, 2018 -

Ống kính: 6mm

Máy ảnh loại: 22 X PTZ ZOOMING CAMERA

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 120W

Số lượng intalled: 10 bộ

Dự án ngày: 16 tháng 01 năm 2018

Giới thiệu: các dự án này có vị trí cách xác định vị trí ở Mexico, đây là một bất động sản phát triển chất thải andDisposal dịch vụ ngoài trời nhà máy dự án, bao gồm năng lượng mặt trời Hệ thống PTZ Camera 4G cho các trang web công nghiệp giám sát và quản lý.

1.jpg