XÂY DỰNG

- Sep 18, 2017 -

Sunwebcam là 100% năng lượng mặt trời & không dây, dựa trên web và cài đặt chỉ mất 20 phút. Cho phép người dùng truy cập vào máy ảnh của bạn từ bất kỳ máy tính hoặc các thiết bị di động thông qua trình duyệt web. Đó là sử dụng các giải pháp chi phí thấp nhất trên thị trường, trong khi cung cấp chất lượng, ruggedness, và cực kỳ dễ sử dụng. Một giải pháp đơn giản cho gần như mọi trang web việc làm theo mặt trời, dự án cải thiện chất lượng và quản lý dự án.

图片20.jpg

Lợi ích bao gồm:

Công tác phòng chống trộm cắp jobsite

Jobsite điều kiện trực tiếp trông

Bảo hiểm yêu cầu bảo vệ

Hãy thông báo cho các bên liên quan

Giảm chi phí trang web du lịch

Dự án tiếp thị

Hình ảnh kiểm tra đường mòn - giảm trách nhiệm pháp lý

Giảm bớt tranh chấp về dự án, quản lý nhà thầu phụ và các sự kiện quan trọng