CÁC THÀNH PHỐ & CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

- Sep 18, 2017 -

Subwebcam tiêu thụ 1/5 đến 1/10 sức mạnh của truyền thống từ xa máy ảnh do một duy nhất, cấp bằng sáng chế năng lượng thấp tích hợp điện tử thiết kế. Nó cho phép máy ảnh để làm việc cho một thời gian dài sau khi một thời gian năng lượng mặt trời trả.

图片18.jpg

Và cao tích hợp camera và giải pháp đám mây cung cấp bước đột phá chi phí điểm cho di động giám sát và các chi phí tổng sở hữu thấp nhất có sẵn trong một hệ thống chuyên nghiệp.

图片19.jpg